Dotazy

 • Úhrada

  Pokud máte obavy, že si svou pomůcku budete muset po tom všem ještě koupit, zachovejte klid. V současné době jsou tyto pomůcky hrazeny z prostředků zdravotního pojištění, tedy pokud se jedná o individuální výrobky (dle kódů pojišťoven jde o podskupinu 05) . Spoluúčast je v oblasti ortopedických vložek a obuvi, pakliže se nejedná o vyloženě těžkou vadu (dle VZP podskupina 16) a také v oblasti sériově vyráběných pomůcek (podskupina 04).

 • Otoky

  Otok je po operačním zákroku běžná věc. Nebudeme zde rozebírat co otok je, ale spíš se soustředíme na to, jak ho v mezích možností minimalizovat. Doporučení je jednoduché - bandážovat, rehabilitovat, co nejdříve začít se sebeobsluhou. Bandážováním se rozumí vyvazování operované končetiny a zejména amputačního pahýlu elastickým obinadlem od distální (spodní) partie výše a vždy až nad kloub, tzn. u amputací pod kolenem vyvazovat nad koleno a u amputací ve stehně vyvazovat nad kyčelní kloub, tzn. že poslední otočky obinadlem vedeme okolo pasu. Je tomu tak z toho důvodu, aby obinadlo nesjíždělo a neklouzalo dolu po pahýlu. To je kontraproduktivní a vede to k zaškrcení spodní části pahýlu, která vlivem toho může získat tzv. hruškovitý tvar, který pak způsobuje problémy s oblékáním pomůcky zejména během včasného protézování , tedy krátce po amputaci. Druhým, elegantnějším řešením je použití kompresivních návleků s jejichž výběrem Vám pomůže protetik.

  faq_tf.jpg, 15kB faq_tt.jpg, 9,8kB
 • Bolest, otlaky

  Je nasnadě přiznat, že otlaky, oděrky a s nimi spojená bolest se může vyskytnout a je do jisté míry normální a to především ve stavech těsně po vybavení pomůckou. Moderní protetika nabízí velké množství technologií a materiálů jak tuto nepříjemnou oblast eliminovat. Nicméně je třeba si uvědomit, že najednou v první fázi po zákroku začínáme zatěžovat část těla, která na zátěž není příliš stavěná a zvyklá. Pro porovnání si představte třeba plosku nohy, která je denně pod tlakem a je na zátěž zvyklá a také se zde může vytvořit otlak, oděrka, puchýř. Pravdou je, že úkolem protetika je Vám pomoci se těchto nešvarů vyvarovat a pomůcku upravit tak aby k těmto jevům nedocházelo.

 • Fantomovy bolesti a pocity

  Trpíte-li tzv. fantomovými bolestmi či pocity záhy po zákroku, vězte, že je to standardní věc. Většinou se tak děje jednoduše, protože zákrok jako je amputace nebo reamputace je celkově velkým a složitým zásahem do vašeho organismu, kdy dojde k přerušení cévního řečiště, nervů kostí a svalových skupin. Nicméně je nutné si uvědomit, že bolest či pocit chybějící končetiny je věc ovlivněná psychikou zejména zprvu, jak sami mnozí klienti říkají prostě mozek nedovede pochopit, že daná končetina či její část už prostě není. Pokud jsou tyto vjemy nesnesitelné, dají se v první fázi tišit léky. Ovšem lepší je pahýl otužovat, tzn. přivykat ho na zátěž fyzicky, tzn. polohování, protahování šlach, posléze masáže, masáže jizvy. Způsobů otužování je několik (střídání sprch, kartáčování, zatěžování), poradit by Vám měl odborný personál, nejčastěji terapeuti, základ by Vám měl také dát protetik.

  Důležité je uvědomit si, že tyto fantomovy vjemy jsou zpravidla věcí dočasnou, nicméně jejich trvání je ryze individuální. Někdy je ovlivněno vnějšími vjemy jako je změna počasí, tlaku, špatná nálada nebo i fyzickými, kdy například dojde vlivem otlaků z pomůcky k podráždění nervu, ev. se toto může objevit i vlivem neuromů.

  Obecně platí, že tyto pocity a bolesti jsou věcí dočasnou, která postupně odeznívá spolu s přivyknutím si na pomůcku.

 • Péče o postiženou část těla

  Ať si to chceme nebo nechceme připustit musíme si uvědomit, že po úrazu, zákroku, při vrozeném postižení, se tělo změní a postižená část vyžaduje větší péči. Pokud jde o problematiku neurologickou, je třeba mít na paměti, že pravidelné cvičení, rehabilitace, i návštěva lázní má vždy blahodárný vliv na celkový fyzický stav a postižení se i tímto dá stabilizovat a zlepšit. Důležitá je i péče o pokožku, zejména pokud je klient vybaven nějakou pomůckou v které je více či méně uzavřen.

  Pokud jde o amputace, platí obecně vzato výše uvedené informace. Důležitá je péče o pokožku, pravidelné masírování, otužování, masáž jizvy. Za zdůraznění určitě stojí rehabilitace a tzv. „škola chůze“ ,kde se pod dohledem zkušených a proškolených fyzioterapeutů pacient učí znovu sebeobsluze, plnému a správnému zatěžování končetin a správnému používání protézy, tak aby využil benefity, které moderní protetická vybavení nabízejí.

 • Péče o pomůcku

  Pokud si nejste jisti, jak o vaši pomůcku, věnujte chvilku přečtení následujícího.

  Nejdůležitější je věnovat pravidelně chvilku vyčištění své pomůcky, při vzniku kožních problémů se totiž ve většině případů jedná o alergickou reakci na pot.

  Pokud jde o protézy tak je pravdou, že pravidelné čištění lůžka protézy a pahýlových návleků, nákolenek a ostatních věcí, které přijdou do kontaktu s pokožkou, pomáhá výrazně předcházet případnému vzniku kožních problémů. Pokud jde o lůžko, postačí vymýt mýdlovou vodou a dobře vytřít, nezaškodí ani občasné použití volně prodejných desinfekčních přípravků. Pokud jde o ostatní, tak se doporučuje u punčoch i návleků (linerů) ruční mytí ve vlažné vodě s obsahem PH neutrálního mýdla. Následně je důležité tyto pomůcky dobře vypláchnout a vysušit.

  U ortéz platí totéž. Některé modernější jsou vybaveny materiály, které se také dají jednoduše vytřít a vysušit a některé mají vnitřní vyložení vyndavací, přichycené suchým zipem, to se pak dá také prát.

 • Zvládnu používání pomůcky?

  Toto je otázka, která se určitě honí hlavu každému, kdo se ocitl v životní situaci v jejímž důsledku jeho hendikep vyžaduje používání ortopedicko protetické pomůcky.

  Cesta k stoprocentnímu využití pomůcky může být někdy trnitá a podložená spoustou úsilí a zvládnutí různých nástrah. Nicméně lze konstatovat, že kdo chce pomůcku používat naplno v rámci svých možností toho dosáhne ať lze za úspěch považovat to, že klient s nízkou mobilitou přejde byt, přes vycházku se psem až po zdolávání hor, maratónů a jiných vrcholových sportovních aktivit u těch nejaktivnějších uživatelů.

  Výše popsané úzce souvisí s dobrým zvládnutím situace po psychické stránce, stejně tak jako po stránce fyzické. Pro počátek zejména, ale i pro následnou kontrolu, doporučujeme absolvování rehabilitace, která je přímo zaměřená na Vaší problematiku. Výběr zařízení s Vámi rádi zkonzultujeme.

  Pokud máte jakékoliv pochybnosti po stránce psychické, neváhejte a vyhledejte odborníka.