Ortotika

Ortézy jsou externě aplikované pomůcky, které mají za úkol nahradit ztracenou funkci končetiny.

 • Ortézy horních končetin

  Dnes je na trhu celá řada volně prodejných pomůcek na předpis. Nicméně při léčbě ve stavech po Iktu (mrtvici), po operacích šlach, karpálního tunelu, při neurologických příčinách, kde standardní pomůcky nestačí, nastupuje individuální ortotika. Na základě potřeb pacienta a doporučení lékaře či terapeuta se zhotoví odpovídající pomůcka. Pro přehled uvádíme několik příkladů i kombinovatelných dle potřeby. Patří sem ortézy prstů, imobilizační, dynamické, zápěstní ortézy s nastavitelným rozsahem pohybu ev. úhlu a opozičním palcovým postavením, dynamické ortézy tzv. DAHO.

 • Ortézy dolních končetin - bércové ortézy AFO

  Toto je dynamicky se rozvíjející oblast ortotiky. Pokrývá širokou škálu postižení od jednoduchých ortéz a dlah pro parézu peroneu (nejčastěji v důsledku po poranění a iktu) přes individuálně vyráběné uhlíkové ortézy pro aktivní uživatele nebo v případech, kde pro patologický tvar, ev. zkrat končetiny, nelze použít prefabrikovanou pomůcku, až po individuální laminátové ortézy s kotníkovými klouby, které řeší nejen instabilitu kotníku či paresu peroneu, ale mohou zabezpečit i pacienty, kteří mají rekurvaci kolenního kloubu nebo naopak pro slabou svalovou sílu či rychlou únavu podklesávají v kolenou (typicky při syndromu charcot-marie-tooth). Do této skupiny se dají zařadit i ortézy polohovací (DMO, pooperační stavy) a odlehčovací (dle Sarmienta).

 • Ortézy dolních končetin - kolenní ortézy KO

  Jedná se o oblast ortéz zajišťující problematiku kolene, zejména instabilitu vazů, pooperační stavy, rekurvace.

  Je možné sem zařadit celou škálu stavebnicových i ryze individuálně vyráběných rámových ortéz s možností nastavení flexe, extenze a působení tříbodového principu.

 • Ortézy dolních končetin - KAFO ortézy zajišťující chodidlo, kotník, kolenní kloub

  Indikují se při vážnějších stavech, např. při plegii (ochrnutí) celé dolní končetiny. Při kombinovaných hendikepech, ochrnutí, osových nestabilitách a zkratu končetiny. Máme zde širokou škálu možností jak daný problém řešit od jednoduchých konstrukcí, přes klasické ortézy s volným kolenním kloubem, ev.zámkem, dnes zhotovované především z laminátu na základě sádrového modelu až po ortézy s řízenou stojnou fází, kde je ortotický kloub řízen mechanicky nebo elektronicky, což je velmi bezpečné.

 • Ortézy dolních končetin - RGO

  Jedná se o reciproční ortézy pro děti od 4 let s max. hmotností 65kg, indikací spina bifda, paraplegie s lézí Th5 až L2.

 • Ortézy dolních končetin - kyčelní ortéza

  Používá se po operacích, preventivně po operacích či luxacích TEP, instabilitě kyčelního kloubu, Zlomenině krčku femuru. Zabraňuje rotaci. Je zde možnost nastavení flexe a extenze.

 • Ortézy dolních končetin – dětské abdukční ortézy

  Jedná se o abdukční ortézy, léčbu dysplazie kyčlí u kojenců.

 • Trupové ortézy

 • Problematika trupových ortéz dnes nabývá na důležitosti, zejména díky nízké pohybové aktivitě lidí a tendenci  k sedavému způsobu života. To vede k bolestem a k různým deformitám v oblasti axiálního skeletu, které lze dnes řešit výrobou individuální trupové ortézy vyráběné na základě sejmutí měrných podkladů.

      Podle typu postižení se rozdělují trupové ortézy na stabilizační a korekční.

  STABILIZAČNÍ KORZETY- slouží k fixaci trupu ve fyziologickém postavení a tím ke správnému dohojení postižení páteře. Jsou modelovány zpravidla symetricky. Patří sem korzety pooperační a poúrazové. Speciální skupinou jsou korzety pro sezení ve vozíku. Ty zajišťují stabilizaci pacienta v sedu na invalidním vozíku v co nejfyziologičtější poloze.

  KOREKČNÍ KORZETY-řeší deformity páteře buď v rovině boční (hyperlordoza nebo hyperkyfoza) – vhodný korzet typu Gschwend, nebo v rovině čelní (skolioza)-vhodný korzet typu Cheneau. Tyto individuální ortopedické pomůcky jsou již složitější na výrobu a k jejich modelaci je zapotřebí rentgenový snímek. U skolióz je ideální řešit deformitu již při křivce kolem 20° Cobba a to nočním Cheneau korzetem.

  Patří sem trupové stavebnicové hyperextenční ortézy , používající se zejména v poúrazových stavech a frakturách hrudní páteře a hrudně-bederního přechodu
 • Bandáže a pasy

  Zahrnují škálu výrobků od jednoduchých upomínacích bandáží a bederních pasů přes stabilizační ortézy až po kýlní pasy.