Protetika horních končetin

Protéza je pomůcka, která nahrazuje ztracenou nebo nevyvinutou část těla. Má zajistit zejména náhradu ztracené funkce, důležitou věcí je zajištění komfortního uložení pahýlu a odpovídající vzhled.

 • Amputace a vrozené vady prstů a ruky

  Tuto oblast lze dnes již poměrně dobře řešit i kosmeticky a to za použití silikonových náhrad, které mají nesporné funkční opodstatnění, zajišťují možnost psát na počítači, přidržovat drobné i větší předměty. Ovšem je nutné si uvědomit rozmanitost barevných odstínů ruky a to i v závislosti na prokrvení, teplotě, ročním období. Takže požadovaný odstín není za každých okolností vždy stoprocentní, nicméně u takto vybavených klientů si běžně nevšimneme, že takovou pomůcku mají. Zajímavá je i možnost a to zejména pro ženy, tyto náhrady doupravovat - lakovat nehty běžnými laky. Velkou výhodou je snadná hygiena těchto pomůcek, silikon je materiál netečný, takže ho lze dobře umývat i sterilizovat

 • Amputace a vrozené vady v předloktí

  Tato oblast obsahuje celou řadu protetických řešení.
  Může se jednat o:

  • kosmetické protézy, které se skládají z pahýlového lůžka, kde lze použít systémy shodné s protetikou dolních končetin, plastová lůžka, ochranné návleky, podtlaková zavěšení, dále laminátové korpusy nebo tubulární systémy a jádra ruky, tato pomůcka je potažena tzv. kosmetickou rukavicí, která se dnes již dodává z různých materiálů v několika designových variantách, při výběru se řídíme odstínem kůže. U těchto pomůcek je možnost výroby individuálního silikonového potahu dle otisku druhé ruky. Nespornou výhodou je vynikající vzhled a také netečnost silikonového materiálu, který se nešpiní (např. od látky oblečení, od tiskovin atd).
  • pasivní funkční protézy, tahové protézy - konstrukce je stejná jako u kosmetických pomůcek, nicméně funkčnost pomůcky je zde nadřazena nad vzhled. Do této skupiny patří pomůcky, jejichž jádro - dlaň nebo u mužů oblíbené pracovní nástavce, tzn. háky, oka, úchyty pro nejrůznější předměty, lze pasivně např. druhou rukou otevřít a uchopit do nich předmět, to samé lze provést i tahem - tzn. aktivně, kdy jádro je napojeno lankem na popruh oblečený přes rameno protilehlé končetiny. Pohybem ramene pak dojde k otevření, zavření jádra ruky.
  • myoelektrické protézy jsou konstrukčně shodné s klasickými. Oproti nim se pohyby (úchop, rotace) ovládají elektronicky, pomocí motorku ruky, který je napájen baterií, celý systém dostává impulsy od snímacích elektrod, které jsou integrovány v lůžku v místech, kde proběhlo úspěšné měření myo potenciálů.
 • Amputace a vrozené vady v lokti, paži a pletenci ramenním

  Princip konstrukce, lůžek a funkce těchto pomůcek je popsán výše. Nicméně je důležité podotknout, že s ubývající možností zavěšení protézy na krátký pažní pahýl, amputaci v ramenním pletenci, klesá možnost zavěšení pomůcky bez bandáže. Nicméně možnost ovládat dlaň či loketní kloub pasivně či tahem nebo elektronicky, je zde stále.